Εξάσκηση στο Pisa

  • Εξάσκηση με αποδεσμευμένο υλικό  PISA
  • Εξάσκηση με υλικό που δημιούργησα και έχει άμεση σχέση με το μάθημά μας και τους ΔΕΕ. Ελπίζω να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη σας και την αυτοαξιολόγησή σας.