Θέματα από προηγούμενες Ολυμπιάδες

Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για όλα τα θέματα Α και Β τάξης Λυκείου.

Η δομή και η  ύλη των δοκιμίων έχει διαφοροποιηθεί από το 2017.

Στη φετεινή εξεταστέα ύλη υπάρχουν μικρές διαφοροπιήσες  με το 2017.

Δείτε εδώτην εξεταστέα ύλη και κανονισμούς.

Θέματα Ολυμπιάδας Χημείας

B΄ Τάξη

Θέματα Λύσεις
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014

 2013

 2013
 2012  2012
 2011  2011
 2010  2010

 

Α΄Τάξη

 Θέματα          Λύσεις       
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013  2013