Η συμμετοχή μας στο 4ο Παγκύπριο  Συνέδριο Μαθητών - Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες.

 

Κρυστάλλωση

 Τι είναι η κρυστάλλωση; Πώς μπορείτε να φτιάξετε πανέμορφους κρυστάλλους από απλές χημικές ουσίες;

 Κατεβάστε την παρουσίασή μας.

 

Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. 

Τι είναι η κρυσταλλογραφία και ποια η σημασία της;

              http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/popular-chemistryprize2009.pdf