Δείτε εδώ τους ΔΕΕ για τις εξετάσεις Α΄ τετραμήνου

 

Ιοντικός Δεσμός

Ασκήσεις στο  mol και  μοριακότητα.

Ασκήσεις για εμπέδωση στα διαλύματα.

Βίντεο σχετικά με τη δραστικότητα μετάλλων και διαδραστικά quiz