Υλικό για τη Γ΄

Συνεχίζουμε το μάθημα μας διαδικτυακά!

Θα συμπληρώσουμε φύλλα εργασίας, θα λύσουμε ασκήσεις και άλλα πολλά.

Λύσεις ασκήσεων και άλλα

-c=c-

CvH2v

Υλικό σχετικό με τα αλκάνια.