• Τέστ για αυτοαξιολόγηση
  • Σύντομες εργασίες για να βελτιώσετε το βαθμό σας
  • Βίντεο για καλύτερη κατανόηση  

Ασκήσεις για εμπέδωση στα διαλύματα.

Βίντεο σχετικά με τη δραστικότητα μετάλλων και διαδραστικά quiz